session_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_encodeGeçerli oturum verisini bir dizge olarak kodlar

Açıklama

session_encode ( void ) : string

session_encode() işlevi, geçerli oturumun içeriğini kodlanmış bir dizge olarak döndürür.

Dönen Değerler

Geçerli oturumun içeriğini kodlanmış bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız