session_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_nameGeçerli oturum ismini döndürür ve/veya tanımlar

Açıklama

session_name ([ string $isim ] ) : string

session_name() işlevi geçerli oturumun ismini döndürür.

Oturum ismi istek başlangıcında session.name PHP yönergesinde tanımlı isimle sıfırlanır. Oturumun ismini öntanımlı isimden farklı bir isimle değiştirmek için her istekte session_name() çağrısı yapmalısınız (session_start() veya session_register() çağrısından önce).

Değiştirgeler

isim

Oturum ismi, çerezler ve URL'lerde oturum kimliğine gönderimlidir. Oturum ismi sadece abecesayısal karakterler içermeli, (çerez uyarılarını etkin kılan kullanıcılar için) kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Bir isim belirtilirse, geçerli oturumun ismi bu isimle değiştirilir.

Uyarı

Oturum ismi sadece rakamlardan oluşamaz, hiç olmazsa bir harf içermesi gerekir. Aksi takdirde her seferinde yeni bir oturum kimliği üretilir.

Dönen Değerler

Geçerli oturumun ismini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - session_name() örneği

<?php

/* oturum ismini SiteID yapalım */

$eski_isim session_name("SiteID");

echo 
"Önceki oturum ismi $eski_isim idi.<br />";
?>

Ayrıca Bakınız