set_magic_quotes_runtime

(PHP 4, PHP 5)

set_magic_quotes_runtimemagic_quotes_runtime yönergesinin çalışma anı değerini belirler

Açıklama

set_magic_quotes_runtime ( bool $yeni_değer ) : bool

magic_quotes_runtime yönergesinin çalışma anı değerini belirler.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Değiştirgeler

yeni_değer

Off için FALSE. On için TRUE olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - set_magic_quotes_runtime() örneği

<?php
// Geçici bir dosya tanıtıcısı oluşturalım
$fp tmpfile();

// Biraz veri yazalım
fwrite($fp'\'PHP\' ardışık bir kısaltmadır');

// magic_quotes_runtime olmaksızın
rewind($fp);
set_magic_quotes_runtime(false);

echo 
'magic_quotes_runtime olmaksızın: ' fread($fp64), PHP_EOL;

// magic_quotes_runtime ile
rewind($fp);
set_magic_quotes_runtime(true);

echo 
'magic_quotes_runtime ile: ' fread($fp64), PHP_EOL;

// Ortalığı temizleyelim
fclose($fp);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

magic_quotes_runtime olmaksızın: 'PHP' ardışık bir kısaltmadır
magic_quotes_runtime ile: \'PHP\' ardışık bir kısaltmadır

Ayrıca Bakınız