set_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

set_include_pathinclude_path yönergesinin çalışma anı değerini belirler

Açıklama

set_include_path ( string $yeni_değer ) : string

include_path yönergesinin, betiğin çalışma süresince geçerli olacak değerini belirler.

Değiştirgeler

yeni_değer

include_path yönergesini yeni değeri.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde include_path yönergesinin eski değeriyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - set_include_path() örneği

<?php
// PHP 4.3.0 ve sonrasında çalışır
set_include_path('/inc');

// PHP'nin tüm sürümlerinde çalışır
ini_set('include_path''/inc');
?>

Örnek 2 - İçerilecek dosyaların aranacağı yollara bir yenisini eklemek

PATH_SEPARATOR sabitini kullanarak bu yolları işletim sisteminden bağımsız olarak çoğaltmak mümkündür.

Bu örnekte, include_path yönergesinde belirtilen dosya yollarına /usr/lib/pear dizinini ekleyeceğiz.

<?php
$path 
'/usr/lib/pear';
set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR $path);
?>

Ayrıca Bakınız