shell_exec

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shell_execKomutu kabukta çalıştırır ve çıktısının tamamını bir dizge olarak döndürür

Açıklama

shell_exec ( string $komut ) : string

Bu işlev çalıştırma işleci kullanmakla eşdeğerdir.

Değiştirgeler

komut

Çalıştırılacak komut.

Dönen Değerler

Çalıştırılan komutun çıktısı bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - shell_exec() örneği

<?php
$çıktı 
shell_exec('ls -lart');
echo 
"<pre>$çıktı</pre>";
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.

Ayrıca Bakınız