proc_terminate

(PHP 5, PHP 7)

proc_terminateproc_open ile açılmış bir süreci öldürür

Açıklama

proc_terminate ( resource $süreç [, int $sinyal = 15 ] ) : bool

Belirtilen (proc_open() tarafından açılmış) sürece bir sinyal gönderir ve sürecin sonlanmasını beklemeden döner.

proc_terminate() bir süreci sonlandırmanızı ve sonucu beklemeden diğer işlemlere devam edebilmenizi sağlar. Sürecin sonlanıp sonlanmadığını proc_get_status() işlevini kullanarak yoklayabilirsiniz.

Değiştirgeler

süreç

proc_open() tarafından açılmış bir süreç özkaynağı.

sinyal

İsteğe bağlı bu değiştirge sadece POSIX sistemlerde kullanışlıdır. Bu sistemlerde bir süreci kill(2) sistem çağrısı ile öldürebilirsiniz. Değiştirgenin öntanımlı değeri SIGTERM'dir.

Dönen Değerler

Sürecin sonlanma durumu ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.2 Önceki sürümler belirtilen süreç özkaynağını yok ederler.

Ayrıca Bakınız

  • proc_open() - Bir komutu çalıştırır ve G/Ç için bir dosya tanıtıcı açar
  • proc_close() - proc_open tarafından açılmış bir süreci kapatır ve sürecin çıkış kodunu döndürür
  • proc_get_status() - proc_open tarafından açılmış bir süreç hakkında bilgi döndürür