str_getcsv

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

str_getcsvBir CSV dizgesinin girdilerini bir dizinin elemanlarına paylaştırır

Açıklama

str_getcsv ( string $girdi [, string $ayraç [, string $sarmalayıcı [, string $öncelem ]]] ) : array

Girdi olarak bir dosya alan fgetcsv() işlevinden farklı olarak bu işlev girdi olarak bir dizge alır.

Değiştirgeler

girdi

Ayrıştırılacak dizge.

ayraç

Alanlar arasında kullanılan ayraç (tek bir karakter). Virgül öntanımlıdır.

sarmalayıcı

Alanı sarmalayan karakterler (tek bir karakter). Çift tırnak öntanımlıdır.

öncelem

Önceleme karakteri (tek bir karakter). Tersbölü (\) öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Okunan alanları içeren bir dizi döner.

Ayrıca Bakınız

  • fgetcsv() - Dosya tanıtıcısından CSV alanlarını çözümleyerek bir satır döndürür