stream_context_get_default

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

stream_context_get_defaultÖntanımlı akım bağlamını döndürür

Açıklama

stream_context_get_default ([ array $seçenekler ] ) : resource

Bir bağlam değiştirgesi olmadan çağrılan (fopen(), file_get_contents() gibi) dosya işlevlerinde kullanılmak üzere öntanımlanmış akım bağlamını döndürür. Öntanımlı bağlam için seçenekler bu işlevle de tanımlanabilmektedir. Sözdizimi stream_context_create() ile aynıdır.

Değiştirgeler

seçenekler
seçenekler dizisi, üyeleri $seçenekler['sarmalayıcı']['seçenek'] = $değer olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Bilginize:

PHP 5.3.0'dan itibaren, stream_context_set_default() işlevi öntanımlı bağlamı ayarlamak için de kullanılabilmektedir.

Dönen Değerler

Bir bağlam özkaynağı.

Örnekler

Örnek 1 - stream_context_get_default() örneği

<?php
$default_opts 
= array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"GET",
    
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
              
"Cookie: foo=bar",
    
'proxy'=>"tcp://10.54.1.39:8000"
  
)
);


$alternate_opts = array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"POST",
    
'header'=>"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" .
              
"Content-length: " strlen("baz=bomb"),
    
'content'=>"baz=bomb"
  
)
);

$default stream_context_get_default($default_opts);
$alternate stream_context_create($alternate_opts);

/* www.example.com için $default_opts ile belirtilen bağlam
 * seçeneklerini kullanarak 10.54.1.39'daki vekil sunucuya
 * normal bir GET isteği gönderelim.
 */
readfile('http://www.example.com');

/* $alternate_opts ile belirtilen bağlam seçeneklerini
 * kullanarak www.example.com'a doğrudan bir POST isteği
 * gönderelim.
 */
readfile('http://www.example.com'false$alternate);

?>

Ayrıca Bakınız