stream_context_set_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

stream_context_set_defaultAkımları içeren öntanımlı bağlamı tanımlar

Açıklama

stream_context_set_default ( array $seçenekler ) : resource

Bir bağlam değiştirgesi olmadan çağrılan (fopen(), file_get_contents() gibi) dosya işlevlerinde kullanılmak üzere öntanımlı akım bağlamını tanımlar. Sözdizimi stream_context_create() ile aynıdır.

Değiştirgeler

seçenekler

Öntanımlı bağlam için atanacak seçenekler.

Bilginize:

seçenekler dizisi, üyeleri $seçenekler['sarmalayıcı']['seçenek'] = $değer olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Dönen Değerler

Öntanımlı akım bağlamı özkaynağı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_context_set_default() örneği

<?php
$default_opts 
= array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"GET",
    
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
              
"Cookie: foo=bar",
    
'proxy'=>"tcp://10.54.1.39:8000"
  
)
);

$default stream_context_set_default($default_opts);

/* www.example.com için $default_opts ile belirtilen bağlam
 * seçeneklerini kullanarak 10.54.1.39'daki vekil sunucuya
 * normal bir GET isteği gönderelim.
 */
readfile('http://www.example.com');
?>

Ayrıca Bakınız