stream_context_create

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_context_createBir akım bağlamı oluşturur

Açıklama

stream_context_create ([ array $seçenekler [, array $değiştirgeler ]] ) : resource

Belirtilen seçenekler ile bir akım bağlamı oluşturup bağlam özkaynağını döndürür.

Değiştirgeler

seçenekler

seçenekler dizisi, üyeleri $seçenekler['sarmalayıcı']['seçenek'] = $değer olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Öntanımlı değer boş bir dizidir.

değiştirgeler

değiştirgeler dizisi üyeleri $değiştirgeler['değiştirge_adı'] = "değer"; olan bir ilişkisel dizi olmalıdır. Standart akım değiştirgelerinin listesi için Bağlam değiştirgeleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Akım bağlamı özkaynağı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Seçimlik değiştirgeler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - stream_context_create() örneği

<?php
$opts 
= array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"GET",
    
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
              
"Cookie: foo=bar\r\n"
  
)
);

$context stream_context_create($opts);

/* Yukarıdaki başlıklarla www.example.com'a bir HTTP isteği gönderelim */
$fp fopen('http://www.example.com''r'false$context);
fpassthru($fp);
fclose($fp);
?>

Ayrıca Bakınız