stream_filter_remove

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

stream_filter_removeAkımdan bir süzgeci kaldırır

Açıklama

stream_filter_remove ( resource $süzgeç ) : bool

stream_filter_prepend() veya stream_filter_append() ile akıma eklenmiş bir akım süzgecini kaldırır. Süzgecin dahili tamponunda kalan veriler silinmeden önce tampon sonraki süzgece boşaltılır.

Değiştirgeler

süzgeç

Kaldırılacak akım süzgeci.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir akımın devingen olarak süzülmesi

<?php
/* Okuma ve yazma amacıyla bir dosya açalım */
$fp fopen("test.txt""rw");

$rot13_filter stream_filter_append($fp"string.rot13"STREAM_FILTER_WRITE);
fwrite($fp"This is ");
stream_filter_remove($rot13_filter);
fwrite($fp"a test\n");

rewind($fp);
fpassthru($fp);
fclose($fp);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Guvf vf a test

Ayrıca Bakınız