stream_filter_append

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_filter_appendSüzgeç zincirinin sonuna bir süzgeç ekler

Açıklama

stream_filter_append ( resource $akım , string $süzgeç [, int $oku_yaz [, mixed $değiştirgeler ]] ) : resource

akım akımına ekli süzgeç zincirinin sonuna süzgeç isimli süzgeci ekler.

Değiştirgeler

akım

Hedef akım.

süzgeç

Süzgeç ismi.

read_write

stream_filter_append() işlevi öntanımlı olarak, dosya okumak için (r veya r+ kipi) açılmışsa süzgeci okuma süzgeci zincirine ekler. Eğer dosya yazmak için (w, a veya w+, a+ kipi) açılmışsa, süzgeç yazma süzgeci zincirine de eklenir. Bu davranışı geçersiz kılmak için değiştirgeye STREAM_FILTER_READ, STREAM_FILTER_WRITE ve/veya STREAM_FILTER_ALL sabitleri de aktarılabilir.

değiştirgeler

Süzgeç, belirtilen değiştirgeler ile listenin sonuna eklenir ve akım işlemlerinde son çağrılan süzgeç olur. Süzgeci listenin başına eklemek için stream_filter_prepend() işlevini kullanın.

Dönen Değerler

stream_filter_remove() çağrısına aktarılmak üzere bir özkaynak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 PHP 5.1.0 öncesinde, bu işlev başarı durumunda TRUE yoksa FALSE döndürürdü.

Örnekler

Örnek 1 - Süzgeçlerin uygulanacağı yerin belirlenmesi

<?php
/* Okumak ve yazmak için bir dosya açalım */
$fp fopen('test.txt''w+');

/* ROT13 süzgecini yazma zincirine ekleyelim
   fakat okuma zincirine eklemeyelim */
stream_filter_append($fp"string.rot13"STREAM_FILTER_WRITE);

/* ROT13 ile dönüştürülmek üzere dosyaya bir şeyler yazalım */
fwrite($fp"This is a test\n");

/* Dosyanın başına dönelim */
rewind($fp);

/* Dosya içeriğini okuyalım.
 * Süzgeç okuma zincirine de uygulanmış
 * olsaydı metni eski durumuna dönüştürülmüş
 * olarak görecektik.  */
fpassthru($fp);

fclose($fp);

/* Beklenen çıktı
   ---------------

Guvf vf n grfg

 */
?>

Notlar

Bilginize: Özel (kullanıcı) süzgeçlerini kullanırken
İstenen kullanıcı süzgecini süzgeç olarak tanıtmak için ilk olarak stream_filter_register() çağrılmalıdır.

Bilginize: Henüz okunmamış veri dahili tamponlarda tutulurken akım verisi özkaynaklardan (hem yerel hem de uzak) büyük kümeler halinde okunur. Süzgeç zincirinin sonuna yeni bir süzgeç eklendiğinde, dahili tamponlardaki işlenmiş veriler yeni süzgeçten de geçirilir. Bu davranış, yeni süzgeci zincirin başına ekleyen stream_filter_prepend() işlevinden bu yönüyle farklıdır.

Bilginize: Bir süzgeç hem okuma hem de yazma amacıyla eklendiğinde iki örneği oluşturulur. Her iki süzgeç özkaynağını ayırmak için stream_filter_append() işlevi STREAM_FILTER_READ ve STREAM_FILTER_WRITE ile ayrı ayrı çağrılmalıdır.

Ayrıca Bakınız