stream_get_contents

(PHP 5, PHP 7)

stream_get_contentsAkımdan kalanı bir dizgeye okur

Açıklama

stream_get_contents ( resource $akım [, int $uzunluk = -1 [, int $konum = 0 ]] ) : string

Evvelce açılmış bir akımla çalışması ve belirtilen akım'da kalan içeriğin konum'dan itibaren uzunluk bayta kadar kısmını döndürmesi dışında file_get_contents() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

akım

fopen() gibi bir işlevden döndürülmüş bir akım özkaynağı.

uzunluk

Okunacak azami bayt sayısı. Öntanımlı değer -1 olup tamponda kalan tüm baytların okunacağı anlamına gelir.

konum

Okuma işlemine başlamadan önce gösterici buraya konumlanır.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde bir dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 konum değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_contents() örneği

<?php

if ($stream fopen('http://www.example.com''r')) {
    
// 10. bayttan itibaren tüm sayfayı basalım
    
echo stream_get_contents($stream, -110);

    
fclose($stream);
}


if (
$stream fopen('http://www.example.net''r')) {
    
// İlk 5 baytı basalım
    
echo stream_get_contents($stream5);

    
fclose($stream);
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fpassthru() - Bir dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar