stream_get_line

(PHP 5, PHP 7)

stream_get_lineAkımdan belirtilen ayraca kadar bir satır döndürür

Açıklama

stream_get_line ( resource $akım , int $uzunluk [, string $ayraç ] ) : string

Belirtilen akım'dan bir satır döndürür.

uzunluk baytlık veya daha önceyse ayraç karakterine veya dosya sonuna kadar okunan bayt sayısı uzunlukta bir dizge döndürür. Dönen dizge ayraç karakterini içermez.

Standart \n, \r, \r\n satır sonu ayraçlarından farklı ayraçlara izin vermesi ve dönen dizgenin bu ayracı içermemesi dışında fgets() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

akım

Geçerli bir dosya tanıtıcısı.

uzunluk

Akımdan okunacak baytların sayısı.

ayraç

Okumanın duracağı karakter.

Dönen Değerler

En fazla uzunluk baytlık bir dizge döner.

Bir hata oluşursa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fgetc() - Dosya tanıtıcısından bir karakter döndürür