stream_get_meta_data

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_get_meta_dataAkımdan başlıkları/meta verileri döndürür

Açıklama

stream_get_meta_data ( resource $akım ) : array

Belirtilen akım hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

akım

fopen(), fsockopen() veya pfsockopen() tarafından oluşturulmuş bir akım.

Dönen Değerler

Elde edilen dizi şu elemanları içerir:

 • timed_out (bool) - Son fread() veya fgets() çağrısında veri beklerken akım zaman aşımına uğramışsa TRUE olur.

 • blocked (bool) - Akım engellenen kipteyse TRUE olur. Bakınız: stream_set_blocking().

 • eof (bool) - Dosya sonuna ulaşılmışsa TRUE olur. Okunmamış baytların sayısı (unread_bytes) sıfırdan farklı olsa bile soket akımları için bu üyenin değeri TRUE olabilir. Okunacak başka veri kalıp kalmadığını öğrenmek için bu üyenin değerine bakmak yerine feof() işlevini kullanın.

 • unread_bytes (int) - PHP'nin dahili tamponunda kalan bayt sayısı.

  Bilginize: Bu değeri bir betikte kullanmamalısınız.

 • stream_type (string) - Akımın alt yapısını açıklayan bir yafta.

 • wrapper_type (string) - Akımın üzerine yerleştiği protokol sarmalayıcı gerçeklenimini açıklayan yafta. Sarmalayıcılar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

 • wrapper_data (mixed) - Akıma ekli veriye özgü sarmalayıcı türü. Sarmalayıcılar ve sarmaladıkları veriler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

 • filters (array) - Bu akım üzerinde etkili süzgeçlerin isimlerini içeren bir dizi. Süzgeçler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Kullanılabilir Süzgeçlerin Listesi bölümüne bakınız.

 • mode (string) - Akım için gereken erişim türü (fopen() sayfasındaki kipler tablosuna bakınız)

 • seekable (bool) - Akım konumlanabilir türdeyse TRUE olur.

 • uri (string) - Akımla ilişkili dosya veya dosya yolu.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 Dönen diziye mode, seekable ve uri girdiliri eklendi.
4.3.0 Dönen diziye stream_type, wrapper_type, wrapper_data ve filters girdileri eklendi.
4.3.0 socket_get_status() bu işleve takma ad oldu. PHP 4.3.0 öncesinde, sadece soketlere dayalı akımlarda ilk dört elemanı döndürmek için kullanılırdı.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_meta_data() örneği

<?php
$url 
'http://www.example.com/';

if (!
$fp fopen($url'r')) {
    
trigger_error("URL ($url) açılamadı"E_USER_ERROR);
}

$meta stream_get_meta_data($fp);

print_r($meta);

fclose($fp);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [wrapper_data] => Array
    (
      [0] => HTTP/1.1 200 OK
      [1] => Server: Apache/2.2.3 (Red Hat)
      [2] => Last-Modified: Tue, 15 Nov 2005 13:24:10 GMT
      [3] => ETag: "b300b4-1b6-4059a80bfd280"
      [4] => Accept-Ranges: bytes
      [5] => Content-Type: text/html; charset=UTF-8
      [6] => Set-Cookie: FOO=BAR; expires=Fri, 21-Dec-2012 12:00:00 GMT; path=/; domain=.example.com
      [6] => Connection: close
      [7] => Date: Fri, 16 Oct 2009 12:00:00 GMT
      [8] => Age: 1164
      [9] => Content-Length: 438
    )

  [wrapper_type] => http
  [stream_type] => tcp_socket/ssl
  [mode] => r
  [unread_bytes] => 438
  [seekable] =>
  [uri] => http://www.example.com/
  [timed_out] =>
  [blocked] => 1
  [eof] =>
)

Notlar

Bilginize:

Bu işlev, Soket eklentisi ile oluşturulan soketlerde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız