stream_set_timeout

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_set_timeoutAkımın zaman aşımı süresini ayarlar

Açıklama

stream_set_timeout ( resource $akım , int $saniye [, int $mikrosaniye = 0 ] ) : bool

Belirtilen akım'ın zaman aşımı süresini saniye ve mikrosaniye toplamına ayarlar.

Akım zaman aşımına uğrarsa stream_get_meta_data() işlevi tarafından döndürülen dizinin 'timed_out' anahtarına TRUE atanır, fakat herhangi bir hata veya uyarı üretilmez.

Değiştirgeler

akım

Hedef akım.

saniye

Zaman aşımı süresinin saniye sayısı.

mikrosaniye

Zaman aşımı süresinin son saniyesinden sonraki mikrosaniyelerin sayısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 PHP 4.3'ten itibaren bu işlev (hemen hemen) her çeşit akımla çalışabilmektedir. PHP 4.3'te soketlere dayalı akımlar, PHP çekirdeği tarafından desteklenen tek akım türü olmakla beraber diğer eklentilerdeki akımlar bu işlevi destekleyebiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - stream_set_timeout() örneği

<?php
$fp 
fsockopen("www.example.com"80);
if (!
$fp) {
    echo 
"Dosya açılamadı\n";
} else {

    
fwrite($fp"GET / HTTP/1.0\r\n\r\n");
    
stream_set_timeout($fp2);
    
$res fread($fp2000);

    
$info stream_get_meta_data($fp);
    
fclose($fp);

    if (
$info['timed_out']) {
        echo 
'Bağlantı zaman aşımına uğradı!';
    } else {
        echo 
$res;
    }

}
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev, stream_socket_recvfrom() gibi ileri düzey işlemler için çalışmaz. Onlar için zaman aşımını stream_select() işlevi ile ayarlayın.

Bu işlevin ismi başta set_socket_timeout() idi, sonra socket_set_timeout() oldu, fakat artık bu isimlerin kullanımı önerilmiyor.

Ayrıca Bakınız

  • fsockopen() - Bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar
  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar