stream_set_write_buffer

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_set_write_bufferDosya tamponunu ayarlar

Açıklama

stream_set_write_buffer ( resource $akım , int $tampon ) : int

akım üzerinde yazma işlemleri için tampon baytlık tamponu etkin kılar.

Normalde fwrite() tamponu 8K'lıktır. Yani, aynı çıktı akımına (dosyaya) yazmak isteyen iki süreç varsa her biri diğerini 8K'lık veri yazana kadar bekler.

Değiştirgeler

akım

Dosya tanıtıcısı.

tampon

Tamponun bayt sayısı. 0 belirtilirse yazma işlemleri tamponsuz yapılır. Böylece, çıktı akımına dığer süreçlerin yazmasına izin vermeden önce fwrite() ile yapılan tüm yazma işlemlerinin tamamlanması sağlanır.

Dönen Değerler

İstek yerine getirilememişse EOF, işlem başarılmışsa 0 döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_set_write_buffer() örneği

Aşağıdaki örnekte stream_set_write_buffer() işlevinin bir tamponsuz akım oluşturmak için kullanımı gösterilmiştir.

<?php
$dt 
fopen($file"w");
if (
$dt) {
  
stream_set_write_buffer($dt0);
  
fwrite($dt$output);
  
fclose($dt);
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar
  • fwrite() - Dosyaya ikil kipte yazar