stream_socket_accept

(PHP 5, PHP 7)

stream_socket_acceptstream_socket_server() ile oluşturulmuş bir soketten bağlantı kabul eder

Açıklama

stream_socket_accept ( resource $sunucu_soketi [, float $süre = ini_get("default_socket_timeout") [, string &$hedef ]] ) : resource

Evvelden stream_socket_server() ile oluşturulmuş bir soketten bağlantı kabul eder.

Değiştirgeler

süre

Öntanımlı soket kabul zaman aşımını geçersiz kılar. Zaman saniye cinsinden belirtilir.

hedef

Seçilen aktarıma dahil edilmişse ve kullanılabilirse bağlanacak istemcinin ismi (adresi).

Bilginize:

stream_socket_get_name() kullanarak daha sonra da saptanabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Uyarı

Bu işlev UDP sunucu soketleri ile kullanılmamalıdır. Yerine, stream_socket_recvfrom() ve stream_socket_sendto() kullanın.

Ayrıca Bakınız