stream_socket_enable_crypto

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

stream_socket_enable_cryptoBağlı bir soket üzerinde şifrelemeyi açıp kapatır

Açıklama

stream_socket_enable_crypto ( resource $akım , bool $etkin [, int $şifre_türü [, resource $oturum_akımı ]] ) : mixed

Akım üzerinde şifreleme yapılıp yapılmayacağını belirler.

Şifreleme ile ilgili ayarlar bir kere etkin olunca, etkin değiştirgesine TRUE veya FALSE belirterek devingen olarak şifrelemenin yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz.

Değiştirgeler

akım

Akım özkaynağı.

etkin

TRUE belirtilirse akım üzerinde şifreleme yapılır, FALSE belirtilirse yapılmaz.

şifre_türü

Akım üzerinde etkin kılınacak şifreleme yöntemini belirler. Geçerli yöntemler:

  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_CLIENT
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv3_CLIENT
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_CLIENT
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_CLIENT
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_SERVER
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv3_SERVER
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_SERVER
  • STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_SERVER

oturum_akımı

oturum_akımı akımındaki ayarlarla akımı tohumlar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, uzlaşılamazsa FALSE, yeterli veri yoksa ve tekrar denemeniz gerekiyorsa 0 döner (sadece engellenmeyen soketlerde).

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_enable_crypto() örneği

<?php
$fp 
stream_socket_client("tcp://myproto.example.com:31337"$errno$errstr30);
if (!
$fp) {
    die(
"Bağlantı kurulamadı: $errstr ($errno)");
}

/* Oturum açma aşaması için şifrelemeyi etkin kılalım */
stream_socket_enable_crypto($fptrueSTREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_CLIENT);
fwrite($fp"USER god\r\n");
fwrite($fp"PASS secret\r\n");

/* Artık şifrelemeye ihtiyaç kalmadı */
stream_socket_enable_crypto($fpfalse);

while (
$motd fgets($fp)) {
    echo 
$motd;
}

fclose($fp);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir: