stream_supports_lock

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

stream_supports_lockAkımın kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar

Açıklama

stream_supports_lock ( resource $akım ) : bool

Akımın flock() üzerinden kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar.

Değiştirgeler

akım

Sınanacak akım.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • flock() - Taşınabilir tavsiye niteliğinde dosya kilitleme