stream_wrapper_register

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

stream_wrapper_registerBir PHP sınıfı olarak gerçeklenmiş bir URL sarmalayıcısını etkin kılar

Açıklama

stream_wrapper_register ( string $protokol , string $sınıf [, int $seçenekler = 0 ] ) : bool

Dosya sistemi işlevleri (fopen(), fread() vb. gibi) ile kullanmak için kendi akım ve sarmalayıcılarınızı gerçeklemenizi sağlar.

Değiştirgeler

protokol

Etkin olacak sarmalayıcının ismi.

sınıf

protokol'ü gerçekleyen sınıfın ismi.

seçenekler

protokol bir URL protokolü ise STREAM_IS_URL olmalıdır. Öntanımlı değer 0 olup, yerel akıma karşılıktır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

protokol sarmalayıcısı zaten varsa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.4 seçenekler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir akım sarmalayıcının etkin kılınması

<?php
$existed 
in_array("var"stream_get_wrappers());
if (
$existed) {
    
stream_wrapper_unregister("var");
}
stream_wrapper_register("var""VariableStream");
$myvar "";

$fp fopen("var://myvar""r+");

fwrite($fp"line1\n");
fwrite($fp"line2\n");
fwrite($fp"line3\n");

rewind($fp);
while (!
feof($fp)) {
    echo 
fgets($fp);
}
fclose($fp);
var_dump($myvar);

if (
$existed) {
    
stream_wrapper_restore("var");
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

line1
line2
line3
string(18) "line1
line2
line3
"

Ayrıca Bakınız