stream_socket_shutdown

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7)

stream_socket_shutdownÇift yönlü bağlantıyı kapatır

Açıklama

stream_socket_shutdown ( resource $akım , int $nasıl ) : bool

Bir çift yönlü bağlantıyı tamamen veya kısmen kapatır.

Değiştirgeler

akım

stream_socket_client() gibi bir işlevle açılmış bir akım.

nasıl

Şu sabitlerden biri olabilir: STREAM_SHUT_RD (okumayı kapatır), STREAM_SHUT_WR (yazmayı kapatır) veya STREAM_SHUT_RDWR (hem okumayı hem de yazmayı kapatır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_shutdown() örneği

<?php

$server 
stream_socket_server('tcp://127.0.0.1:1337');
$client stream_socket_client('tcp://127.0.0.1:1337');

var_dump(fputs($client"hello"));

stream_socket_shutdown($clientSTREAM_SHUT_WR);
var_dump(fputs($client"hello")); // çalışmaz

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(5)

Notice: fputs(): send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe in
test.php on line 9
int(0)

Ayrıca Bakınız

  • fclose() - Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır