streamWrapper sınıfı

streamWrapper

(No version information available, might only be in Git)

Giriş

Diğer dosya sistemi işlevleriyle (fopen(), fread() gibi) kullanmak için kendi sarmalayıcılarınızı gerçeklemenizi sağlar.

Bilginize:

Bu, gerçek bir sınıf değildir, kendi protokolünüzü tanımlayabilmeniz için türünün bir örneğidir.

Bilginize:

Yöntemlerin burada açıklanan yollar dışında yollarla gerçeklenmesi istenmeyen davranışlara yol açabilir.

Bu protokol ile ilişkili bir akım işlevi bu protokole erişmek istediği anda bu sınıfın bir örneği oluşturulur.

Sınıf Sözdizimi

/* Özellikler */
public resource $context ;
/* Yöntemler */
__construct ( void )
__destruct ( void )
public dir_closedir ( void ) : bool
public dir_opendir ( string $url , int $seçenekler ) : bool
public dir_readdir ( void ) : string
public dir_rewinddir ( void ) : bool
public mkdir ( string $url , int $kip , int $seçenekler ) : bool
public rename ( string $eskisi , string $yenisi ) : bool
public rmdir ( string $url , int $seçenekler ) : bool
public stream_cast ( int $cast_as ) : resource
public stream_close ( void ) : void
public stream_eof ( void ) : bool
public stream_flush ( void ) : bool
public stream_lock ( mode $işlem ) : bool
public stream_metadata ( string $path , int $option , mixed $value ) : bool
public stream_open ( string $url , string $kip , int $seçenekler , string &$açık_yol ) : bool
public stream_read ( int $sayı ) : string
public stream_seek ( int $başlangıç , int $nereden = SEEK_SET ) : bool
public stream_set_option ( int $seçenek , int $arg1 , int $arg2 ) : bool
public stream_stat ( void ) : array
public stream_tell ( void ) : int
public stream_truncate ( int $new_size ) : bool
public stream_write ( string $veri ) : int
public unlink ( string $dosya ) : bool
public url_stat ( string $dosya , int $seçenekler ) : array
}

Özellikler

resource context

Çağrıcı işleve hiçbir bağlam aktarılmamışsa NULL, aksi takdirde geçerli bağlam.

Bağlamı çözümlemek için stream_context_get_options() işlevini kullanın.

Bilginize:

Bu özellik public olmalıdır, böylece PHP özelliği asıl bağlam özkaynağından oluşturabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 context özelliği eklendi.

İçindekiler