syslog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

syslogBir sistem günlüğü iletisi üretir

Açıklama

syslog ( int $öncelik , string $ileti ) : bool

syslog() işlevi sistem günlük yöneticisi tarafından dağıtılacak bir günlük iletisi üretir.

Kullanıcı tanımlı bir günlük eylemci tanımlamak için gerekli bilgileri syslog.conf (5) Unix kılavuz sayfasında bulabilirsiniz. Unix sistemlerindeki syslog oluşumları ve seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için syslog (3) kılavuz sayfasına bakınız.

Değiştirgeler

öncelik

öncelik, oluşum ve düzeyin birleşimidir. Olası değerler:

syslog() Öncelikleri (azalan sırada)
Sabit Açıklama
LOG_EMERG sistem kullanışsız
LOG_ALERT eylem hemen ele alınmalı
LOG_CRIT hayati durum
LOG_ERR hata durumları
LOG_WARNING uyarı durumları
LOG_NOTICE normal, fakat önemli durum
LOG_INFO bilgilendirme iletisi
LOG_DEBUG hata ayıklama iletisi

ileti

Gönderilecek ileti; mevcut errno değerine karşı düşen hata iletisi dizgesinin (strerror) yerleştirileceği %m karakterleri hariç.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - syslog() kullanımı

<?php
// syslog'u aç, süreç kimliğini dahil edip günlüğü ayrıca
// standart hataya gönder ve kullanıcı tanımlı günlük kayıt
// mekanizmasını kullan
openlog("Betik günlüğüm"LOG_PID LOG_PERRORLOG_LOCAL0);

// bazı kodlar

if (authorized_client()) {
    
// bir şeyler yap
} else {
    
// yetkisiz istemci!
    // olayı günlüğe kaydet
    
$access date("d/m/Y H:i:s");
    
syslog(LOG_WARNING"Yetkisiz istemci: ".
      
$access.{$_SERVER['REMOTE_ADDR']} ({$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']})");
}

closelog();
?>

Notlar

Windows NT'de, syslog hizmeti Event Log kullanılarak taklit edilir.

Bilginize:

openlog() işlevinin oluşum değiştirgesinin değerlerinden LOG_LOCAL0'dan LOG_LOCAL7'ye kadar olanlar Windows'ta geçersizdir.

Ayrıca Bakınız

  • openlog() - Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar
  • closelog() - Sistem günlükçüsü bağlantısını kapatır