closelog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

closelogSistem günlükçüsü bağlantısını kapatır

Açıklama

closelog ( void ) : bool

closelog() işlevi, sistem günlükçüsüne yazmak için kullanılan tanıtıcıyı kapatır. closelog() kullanımı isteğe bağlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • syslog() - Bir sistem günlüğü iletisi üretir
  • openlog() - Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar