tempnam

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

tempnamEşsiz bir isimle dosya oluşturur

Açıklama

tempnam ( string $dizin , string $önek ) : string

Belirtilen dizinde eşsiz bir isimle bir dosya oluşturur ve erişim izinlerini 0600'e ayarlar. Eğer belirtilen dizin mevcut değilse tempnam() sistem geçici dizininde bir dosya oluşturup bunun ismini döndürür.

Değiştirgeler

dizin

Geçici dosyanın oluşturulacağı dizin.

önek

Üretilecek geçici dosyaismi için önek.

Bilginize: Windows önekin sadece ilk üç karakterini kullanır.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde yeni geçici dosyanın ismiyle döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.0.6 PHP 4.0.6 öncesinde, tempnam() işlevinin davranışı sisteme bağlıydı. Windows'ta TMP ortam değişkeni dizin ile belirtilen dizini geçersiz kılar, Linux üzerinde TMPDIR ortam değişkeninin önceliği vardır, SVR4'te ise eğer dizin mevcut bir dizini gösteriyorsa daima bu dizin kullanılır. Tereddüt ederseniz sistem belgelerinizde tempnam(3) işlevinin açıklamasına bakınız.
4.0.3 Bu işlevin davranışı 4.0.3 sürümünde değişti. Geçici dosya, dosyanın bulunacağı dosya sisteminde, betiğin dosyayı oluşturmakta gecikmesinden önce ve dosya isminin oluşturulduğu an arasında yarış koşullarının oluşmasını engellemek için de oluşturulur. İhtiyacınız kalmadığında dosyanın silinmesini isterseniz bu özdevinimli olarak yapılmayacaktır.

Örnekler

Örnek 1 - tempnam() örneği

<?php
$geçicidosya 
tempnam("/tmp""FOO");

$tutamak fopen($geçicidosya"w");
fwrite($tutamak"geçici dosya yazılıyor");
fclose($tutamak);

// bir takım kodlar

unlink($geçicidosya);
?>

Notlar

Bilginize: PHP dizin ile belirtilen dizinde bir dosya oluşturamazsa son çare olarak sistem öntanımlısını dener. NTFS dosya sisteminde bu durum, dizin ile belirtilen dizin 65534'ten dana fazla dosya içerdiğinde de ortaya çıkar.

Ayrıca Bakınız