sys_get_temp_dir

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7)

sys_get_temp_dirGeçici dosyalar için kullanılan dizini döndürür

Açıklama

sys_get_temp_dir ( void ) : string

PHP'nin geçici dosyaları sakladığı öntanımlı dizinin tam yolunu döndürür.

Dönen Değerler

Geçici dosyaların saklandığı dizinin tam yolunu döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - sys_get_temp_dir() örneği

<?php
// sys_get_temp_dir() kullanarak geçici dosyaların
// tutulduğu dizinde bir geçici dosya oluşturalım
$temp_file tempnam(sys_get_temp_dir(), 'Tux');

echo 
$temp_file;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

C:\Windows\Temp\TuxA318.tmp

Ayrıca Bakınız