time

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

timeGeçerli Unix zaman damgasını döndürür

Açıklama

time ( void ) : int

Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen zamanı saniye cinsinden döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - time() örneği

<?php
$gelecekHafta 
time() + (24 60 60);
                   
// 7 gün; 24 saat; 60 dakida; 60 saniye
echo 'Şimdi:         'date('d-m-Y') ."\n";
echo 
'Gelecek Hafta: 'date('d-m-Y'$gelecekHafta) ."\n";
// yada strtotime() işlevi ile kullanımı
echo 'Gelecek Hafta: 'date('d-m-Y'strtotime('+1 week')) ."\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Şimdi:         25-03-2009
Gelecek Hafta: 01-04-2009
Gelecek Hafta: 01-04-2009

Notlar

İpucu

İstek başlangıç zamandamgası PHP 5.1'den beri $_SERVER['REQUEST_TIME'] değişkeniyle kullanımdadır.

Ayrıca Bakınız

  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir
  • microtime() - Geçerli Unix zaman damgasını mikrosaniye olarak döndürür