microtime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

microtimeGeçerli Unix zaman damgasını mikrosaniye olarak döndürür

Açıklama

microtime ([ bool $gerçek_sayı ] ) : mixed

microtime() işlevi geçerli Unix zaman damgasını mikrosaniye cinsinden döndürür. Bu işlev sadece gettimeofday() sistem çağrısını destekleyen işletim sistemlerinde geçerlidir.

Değiştirgeler

gerçek_sayı

İşlev, isteğe bağlı olarak değiştirgesiz çağırıldığında; "msan. san." dizgesini döndürür. 'san.' geçerli zamanın Unix Zamam Başlangıcından (1 Ocak 1970 0:00:00 GMT) itibaren hesaplanan saniyeyi ve 'msan.' ise mikrosaniye kısmını belirtir. Dizgenin iki kısmı da saniye cinsindendir.

İsteğe bağlı kullanılan bu değiştirgeyle TRUE aktarıldığında, saniyeler float türünde döndürülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 gerçek_sayı değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - microtime() ile zamanlama betiği

<?php
/**
 * PHP 5 davranışını taklit eden basit bir işlev
 */
function microtime_float()
{
    list(
$usec$sec) = explode(" "microtime());
    return ((float)
$usec + (float)$sec);
}

$sure_baslangici microtime_float();

// Biraz bekle
usleep(100);

$sure_bitimi microtime_float();
$sure $sure_bitimi $sure_baslangici;

echo 
"Bekleme süresi: $sure saniye\n";
?>

Örnek 2 - PHP 5'de zamanlama betiği

<?php
$sure_baslangici 
microtime(true);

// Biraz bekle
usleep(100);

$sure_bitimi microtime(true);
$sure $sure_bitimi $sure_baslangici;

echo 
"Bekleme süresi: $sure saniye.\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür