unpack

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

unpackPaketlenmiş bir ikil dizgeden verileri ayrıştırır

Açıklama

unpack ( string $biçem , string $veri ) : array

Paketlenmiş bir ikil dizgeden veriyi belirtilen biçem dizgesine göre bir diziye çıkarır.

unpack() çıkardığı veriyi bir ilişkisel dizide saklaması bakımından Perl'dekinden biraz faklı çalışır. Bunu sağlamak için biçem kodları farklı isimlendirilir ve bir bölü çizgisi / ile ayrılırlar.

Değiştirgeler

biçem

Biçem kodlarının açıklamaları için pack() işlevine bakınız.

veri

Paketlenmiş veri.

Dönen Değerler

İkil dizgeden ayrıştırılan verileri içeren bir ilişkisel dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - unpack() örneği

<?php
$array 
unpack("c2chars/nint"$binarydata);
?>

Elde edilen dizi "chars1", "chars2" and "int" elemanlarını içerir.

Notlar

Dikkat

PHP dahili olarak tamsayı değerleri işaretli olarak sakladığından, büyükçe bir işaretsiz uzun tamsayıyı ayrıştırmak isterseniz, PHP negatif sayıları da aynı boyutta sakladığından elde edilen değer, biçem dizgesinde işaretsiz olduğunu belirtseniz bile, negatif bir sayı olacaktır.

Ayrıca Bakınız

  • pack() - Veriyi bir ikil dizge halinde paketler