uniqid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

uniqidEşsiz bir kimlik dizgesi üretir

Açıklama

uniqid ([ string $önek = "" [, bool $döküntü_üret = false ]] ) : string

Mikrosaniye cinsinden geçerli zamana dayalı olarak belirtilen önek ile eşsiz bir kimlik dizgesi üretir.

Değiştirgeler

önek

Bu değiştirge, farklı konaklar üzerinde aynı anda üretilen kimliklerin farklılaştırılmasında yararlı olabilir.

Boş bir önek belirtildiğinde 13 karakterlik bir dizge elde edilir. Eğer, döküntü_üret değiştirgesinde TRUE belirtilmişse üretilen dizge 23 karakter uzunluğunda olur.

döküntü_üret

TRUE belirtildiği takdirde elde edilen dizgenin daha da eşsiz olmasını sağlamak üzere dizgenin sonuna (birleşik doğrusal benzeşimsel üreteç kullanılarak) rasgele üretilmiş karakterler eklenir.

Dönen Değerler

Eşsiz bir kimlik dizgesi döner.

Örnekler

Ağ üzerindeki bir kullanıcıya vermek için eşsiz bir dizgeye ihtiyacınız olursa (oturum çerezleri gibi) bunu şu şekilde üretmenizi öneririz:

Bu örnek, tahmin edilmesi oldukça güçleştirilmiş 32 karakterlik (128 bitlik bir onaltılık sayı) bir kimlik dizgesi üretir.

Örnek 1 - uniqid() örneği

<?php
// önek yok.
// Sadece PHP 5 ve sonraki sürümlerde çalışır
$token md5(uniqid());

// daha iyisi; tahmini güçleştirelim
$better_token md5(uniqid(mt_rand(), true));
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 önek seçimlik oldu.
4.3.1 114 karakterlik sınırla önek değiştirgesi devreye girdi.

Notlar

Bilginize:

Bu işlevin Cygwin altında çalışması için döküntü_üret TRUE olmalıdır.