urldecode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

urldecodeURL kodlamalı dizgenin kodlamasını çözer

Açıklama

urldecode ( string $dizge ) : string

Belirtilen dizge içindeki %## dizilimlerinin yerine karşılığı olan karakterleri yerleştirerek dizgenin kodlamasını kaldırır. Artı işaretleri ('+') birer boşluk karateri olarak çözümlenir.

Değiştirgeler

dizge

Kodlaması kaldırılacak dizge.

Dönen Değerler

Kodlanmamış dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - urldecode() örneği

<?php
$a 
explode('&'$QUERY_STRING);
$i 0;
while (
$i count($a)) {
    
$b split('='$a[$i]);
    echo 
htmlspecialchars(urldecode($b[0])), ' değiştirgesinin değeri: ',
         
htmlspecialchars(urldecode($b[1])), "<br />\n";
    
$i++;
}
?>

Notlar

Uyarı

$_GET ve $_REQUEST süper küreselleri zaten kodlanmış değildir. $_GET veya $_REQUEST içindeki bir elemana urldecode() uygulamak beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar verebilir.

Ayrıca Bakınız