$_REQUEST

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_REQUESTHTTP İstek değişkenleri

Açıklama

Öntanımlı olarak $_GET, $_POST ve $_COOKIE değişkenlerini içeren ilişkisel bir dizidir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 request_order yönergesi ilk olarak bu sürümde kullanılmıştır. Bu yönerge $_REQUEST içeriğini etkiler.
4.3.0 $_FILES bilgisi $_REQUEST'ten çıkarılmıştır.
4.1.0 $_REQUEST ortaya çıkmıştır.

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

Bilginize:

Komut satırından çalışmada, bu dizi argv ve argc girdilerinde içerilmez; bunlar $_SERVER dizisinde bulunur.

Bilginize:

$_REQUEST içindeki değişkenler betiğe GET, POST, ve COOKIE girdi mekanizmaları ile sağlanır ve bu nedenle uzak kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve bunlara güvenilemez. Bu dizide listelenen değişkenlerin varlıkları ve sıraları PHP variables_order yapılandırma yönergesine göre tanımlanır.

Ayrıca Bakınız