variant_date_from_timestamp

(PHP 5, PHP 7)

variant_date_from_timestampUnix zaman damgasının varyant tarih gösterimini döndürür

Açıklama

variant_date_from_timestamp ( int $zamandamgasi ) : variant

Unix zamandamgasi değerini VT_DATE türü varyant tarihe çevirir. COM ve PHP'nin unix parçaları arasında çalışma kolaylığı sağlar.

Değiştirgeler

zamandamgasi

Unix zaman damgası.

Dönen Değerler

VT_DATE türünde varyant bir değer döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • variant_date_to_timestamp() - Varyant tarih/zaman değerini Unix zaman damgasına çevirir
  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • time() - Geçerli Unix zaman damgasını döndürür