version_compare

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

version_comparePHP standardına uygun hale getirilmiş iki sürüm numarası dizgesini karşılaştırır

Açıklama

version_compare ( string $sürüm1 , string $sürüm2 [, string $işleç ] ) : mixed

version_compare() işlevi PHP standardına uygun hale getirilmiş iki sürüm numarası dizgesini karşılaştırır. PHP'nin sadece belli bir sürümü ile çalışabilecek betikler yazıyorsanız bu işleve ihtiyacınız olacaktır.

İşlev önce _, - ve + karakterlerini birer nokta . ile değiştirir, ardından numara olmayan dizgeciklerin önüne ve ardına birer nokta konur. Örneğin, '4.3.2RC1' dizgesi '4.3.2.RC.1' haline gelir. Elde edilen dizge, explode('.', $sürüm) kullanılmışçasına bileşenlerine ayrıldıktan sonra her bileşen soldan sağa karşılaştırılır. Bileşenlerin içerdiği özel sürüm dizgeleri şu sıralamaya göre ele alınırlar: bu listede olmayan bir dizge < dev < alpha = a < beta = b < RC = rc < # < pl = p. Bu yöntemle, '4.1' ve '4.1.2' gibi farklı seviyelerden sürümler karşılaştırabileceği gibi geliştirme sürümlerinin karşılaştırılması için de kullanılabilir.

Değiştirgeler

sürüm1

İlk sürüm numarası.

sürüm2

İkinci sürüm numarası.

işleç

İsteğe bağlı bu değiştirge ile sürümler arasında belli ilişkileri sınayabilirsiniz. Olası işleçler şunlardır: <, lt, <=, le, >, gt, >=, ge, ==, =, eq, !=, <>, ne.

Bu değiştirge harf büyüklüğüne duyarlıdır, yani değerlerin hepsi küçük harfli olmalıdır.

Dönen Değerler

Öntanımlı olarak, version_compare() işlevi, birinci sürüm ikincisinden küçükse -1, büyükse 1, eşitlerse 0 döndürür.

İsteğe bağlı işleç değiştirgesi kullanılırsa ve sürümler arasında belirtilen ilişki varsa TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, kodu çalıştıran PHP sürümüne içermesi nedeniyle PHP_VERSION sabiti kullanılmıştır.

Örnek 1 - version_compare() örnekleri

<?php
if (version_compare(PHP_VERSION'6.0.0') === 1) {
    echo 
'PHP sürümüm en azından 6.0.0, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.3.0') === 1) {
    echo 
'PHP sürümüm en azından 5.3.0, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.0.0''>')) {
    echo 
'PHP 5 kullanıyorum, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.0.0''<')) {
    echo 
'PHP 4 kullanıyorum, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}
?>

Notlar

Bilginize:

PHP_VERSION sabiti kullanılan PHP'nin sürüm numarasını içerir.

Bilginize:

5.3.0-dev gibi ön dağıtım sürümleri için, alt sürümün, ulaşacakları asıl sürümün numarası (PHP 5.3.0) olduğu varsayılır.

Ayrıca Bakınız

  • phpversion() - Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür
  • php_uname() - PHP'nin çalıştığı işletim sistemi hakkında bilgi döndürür
  • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise TRUE döndürür