wddx_serialize_value

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_serialize_valueTek bir değeri bir WDDX paketi içinde dizgeleştirir

Açıklama

wddx_serialize_value ( mixed $değer [, string $açıkama ] ) : string

Belirtilen değerden bir WDDX paketi oluşturur.

Değiştirgeler

değer

Dizgeleştirilecek değer.

açıkama

Paket başlığında görünmek üzere belirtilmesi isteğe bağlı açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa bir WDDX paketi döner.