wddx_serialize_vars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

wddx_serialize_varsDeğişkenleri bir WDDX paketi olara dizgeleştirir

Açıklama

wddx_serialize_vars ( mixed $değişken [, mixed $... ] ) : string

Aktarılan değişkenlerin dizgeleştirilmiş gösterimlerini içeren bir yapı olarak bir WDDX paketi oluşturur.

Değiştirgeler

Bu işlevin alabileceği değiştirge sayısı değişkendir.

değişken

Bir değişken ismi veya değişken isimlerini veya diğer dizileri ve benzerlerini içeren bir dizi olabilir.

...

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa bir WDDX paketi döner.

Örnekler

Örnek 1 - wddx_serialize_vars() örneği

<?php
$a 
1;
$b 5.5;
$c = array("blue""orange""violet");
$d "colors";

$clvars = array("c""d");
echo 
wddx_serialize_vars("a""b"$clvars);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<wddxPacket version='1.0'><header/><data><struct><var name='a'><number>1</number></var>
<var name='b'><number>5.5</number></var><var name='c'><array length='3'>
<string>blue</string><string>orange</string><string>violet</string></array></var>
<var name='d'><string>colors</string></var></struct></data></wddxPacket>