win32_ps_list_procs

(PECL win32ps >= 1.0.1)

win32_ps_list_procsÇalışan süreçleri listeler

Açıklama

win32_ps_list_procs ( void ) : array

Çalışan süreçlerle ilgili istatistikleri döndürür.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde win32_ps_stat_proc() işlevinin bir süreç için döndürdüğü istatistikleri çalışan tüm süreçler için bir dizi olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız