win32_ps_stat_mem

(PECL win32ps >= 1.0.1)

win32_ps_stat_memBellek kullanımı ile ilgili istatistikleri döndürür

Açıklama

win32_ps_stat_mem ( void ) : array

Küresel bellek kullanımı ile ilgili istatistikleri döndürür.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde aşağıdaki bilgileri içeren bir dizi döner:

load

Geçerli bellek yükünün fiziksel belleğe oranı.

unit

Daima 1024 olup, izleyen değerlerin 1024 baytın katları olduğunu belirtir.

total_phys

Toplam fiziksel bellek miktarı.

avail_phys

Kullanılabilir fiziksel bellek miktarı.

total_pagefile

Sayfalanabilir bellek miktarı (fiziksel bellek + sayfalama dosyası).

avail_pagefile

Kullanılabilir sayfalanabilir bellek miktarı (fiziksel bellek + sayfalama dosyası).

total_virtual

Bir süreç için toplam sanal bellek miktarı.

avail_virtual

Bir süreç için kullanılabilir sanal bellek miktarı.