win32_ps_stat_proc

(PECL win32ps >= 1.0.1)

win32_ps_stat_procBelirtilen süreçle ilgili istatistikleri döndürür

Açıklama

win32_ps_stat_proc ([ int $pid = 0 ] ) : array

Süreç kimliği pid ile belirtilen süreçle ilgili istatistikleri döndürür.

Değiştirgeler

pid

Durumu döndürülecek sürecin süreç kimliği. Belirtilmezse çağrıyı yapan sürecin kimliği öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde aşağıdaki bilgileri içeren bir dizi döner:

pid

Süreç kimliği.

exe

Çalıştırılabilir dosyanın ismi.

mem

Bellekle ilgili şu anahtarları içeren bir dizi: page_fault_count, peak_working_set_size, working_set_size, quota_peak_paged_pool_usage, quota_paged_pool_usage, quota_peak_non_paged_pool_usage, quota_non_paged_pool_usage, pagefile_usage ve peak_pagefile_usage.

tms

İşlemci zamanıyla ilgili şu anahtarları içeren bir dizi: created, kernel ve user.

Ayrıca Bakınız