xmlrpc_is_fault

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_is_faultBir dizinin bir XMLRPC hatasını gösterip göstermediğini tespit eder

Açıklama

xmlrpc_is_fault ( array $dizi ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

dizi

xmlrpc_decode() ile döndürülmüş bir dizi.

Dönen Değerler

$dizi bir hata içeriyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE döner. Hatanın koduna $dizi["faultCode"], açıklamasına ise $dizi["faultString"] ile erişilir.

Örnekler

xmlrpc_encode_request() işlevindeki örneğe bakınız.

Ayrıca Bakınız