xmlrpc_decode

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_decodeXML'i doğal PHP türlerine dönüştürür

Açıklama

xmlrpc_decode ( string $xml [, string $kodlama = "iso-8859-1" ] ) : mixed
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

xml

XMLRPC yöntemi tarafından döndürülen XML yanıtı.

kodlama

iconv tarafından desteklenen karakter kodlamalarından biri.

Dönen Değerler

XMLRPC yöntemiyle döndürülen yanıta göre bir dizi, bir tamsayı, bir dizge veya mantıksal bir değer döner.

Örnekler

xmlrpc_encode_request() işlevindeki örneğe bakınız.

Ayrıca Bakınız