xmlrpc_encode_request

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_encode_requestBir yöntem çağrısı için XML üretir

Açıklama

xmlrpc_encode_request ( string $yöntem , mixed $değiştirgeler [, array $çıktı_seçenekleri ] ) : string
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

yöntem

Çağrılacak yöntemin ismi.

değiştirgeler

Yöntem bildirimiyle uyumlu yöntem değiştirgeleri.

çıktı_seçenekleri

Çıktı seçenekleri bir dizi olarak belirtilir ve dizi şunları içerebilir (öntanımlı değerler vurgulanmış, Türkçe anlamları ayrıca verilmiştir):

  • output_type: php, xml (çıktı türü: php, xml)

  • verbosity: no_white_space, newlines_only, pretty (ayrıntı düzeyi: boşluksuz, sadece satırsonu karakterleri, olduğu gibi)

  • escaping: cdata, non-ascii, non-print, markup (öncelem: CDATA bölümü, ascii-dışı, basılmayan, imlenim - Değer bir dizge olabileceği gibi çok sayıda değer içeren bir dizi de olabilir.)

  • version: simple, xmlrpc, soap 1.1, auto (sürüm: basit, ...)

  • encoding: utf-8, ... (kodlama: utf-8 veya iconv tarafından desteklenen herhangi bir karakter kümesi)

Dönen Değerler

İsteğin XML gösterimini içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - XMLRPC istemci işlevleri örneği

<?php
$request 
xmlrpc_encode_request("method", array(123));
$context stream_context_create(array('http' => array(
    
'method' => "POST",
    
'header' => "Content-Type: text/xml",
    
'content' => $request
)));
$file file_get_contents("http://www.example.com/xmlrpc"false$context);
$response xmlrpc_decode($file);
if (
$response && xmlrpc_is_fault($response)) {
    
trigger_error("xmlrpc: $response[faultString] ($response[faultCode])");
} else {
    
print_r($response);
}
?>

Ayrıca Bakınız