XMLWriter::writePI

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writePIBir işlem komutu (PI) yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

writePI ( string $hedef , string $içerik ) : bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_pi ( resource $xmlwriter , string $hedef , string $içerik ) : bool

Bir işlem komutu (PI) yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

hedef

İşlem komutunun hedefi.

içerik

İşlem komutunun içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız