XMLWriter::writeRaw

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL xmlwriter >= 2.0.4)

XMLWriter::writeRawHam XML metni yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

writeRaw ( string $içerik ) : bool

Yordamsal kullanım

xmlwriter_write_raw ( resource $xmlwriter , string $içerik ) : bool

Ham XML metni yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

içerik

Yazılacak metin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız