zip_entry_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_closeBir dizin girdisini kapatır

Açıklama

zip_entry_close ( resource $zip_girdisi ) : bool

Belirtilen dizin girdisini kapatır.

Değiştirgeler

zip_girdisi

zip_entry_open() ile açılmış bir dizin girdisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız