zip_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_closeBir ZIP dosya arşivini kapatır

Açıklama

zip_close ( resource $zip ) : void

Belirtilen ZIP dosya arşivini kapatır.

Değiştirgeler

zip

zip_open() ile açılmış bir ZIP dosyası.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

  • zip_open() - Bir ZIP dosya arşivi açar
  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur