zip_entry_read

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_readBir açık dizin girdisini okur

Açıklama

zip_entry_read ( resource $zip_girdisi [, int $uzunluk ] ) : string

Açık bir dizin girdisini okur.

Değiştirgeler

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

uzunluk

Döndürülecek bayt sayısı. Belirtilmediği takdirde işlev 1024 bayt okumaya çalışır.

Bilginize:

Bu sıkıştırılmamış uzunluk olmalıdır.

Dönen Değerler

Dosya sonuna gelinmişse FALSE yoksa okunan veriyi bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız