zip_entry_compressionmethod

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_compressionmethodDizin girdisinin sıkıştırma yöntemini döndürür

Açıklama

zip_entry_compressionmethod ( resource $zip_girdisi ) : string

zip_girdisi ile belirtilen dizin girdisinin sıkıştırma yöntemini döndürür.

Değiştirgeler

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

Dönen Değerler

Sıkıştırma yöntemi.

Ayrıca Bakınız

  • zip_open() - Bir ZIP dosya arşivi açar
  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur