zip_open

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_openBir ZIP dosya arşivi açar

Açıklama

zip_open ( string $dosya_adı ) : mixed

Okumak için yeni bir ZIP dosya arşivi açar.

Değiştirgeler

dosya_adı

Açılacak ZIP arşivinin dosya ismi.

Dönen Değerler

Normalde, daha sonra zip_read() ve zip_close() ile kullanmak üzere bir dosya tanıtıcısı döndürür. dosya_adı diye bir dosya yoksa veya başka bir hata varsa hata numarası döner.

Ayrıca Bakınız

  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur
  • zip_close() - Bir ZIP dosya arşivini kapatır